Ekual'a Hoşgeldiniz

Hakkımızda

BİZ KİMİZ?

Biz Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi desteğiyle tüm toplumda bireylerin eşitliğini insan hakları meselesi çerçevesinde savunan bir Koç Üniversitesi öğrenci grubuyuz. Doğuştan sahip olduğu haklarınının kısıtlandığını düşündüğümüz ve kendi değerlerini yaratma imkanı elinden alınmış bireyler ve grupların yanında olmak ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalışan bizler,  toplumsal yaşamdaki her türlü ayrımcılığa karşı durmak için biraradayız.


MİSYONUMUZ

Toplumda herkesin eşit değere ve haklara sahip olduğu, günümüzde herkes tarafından bilinse de, içselleştirilememiştir.  İnsan hakları ve insani değerler hakkındaki bazı kavramlar hala bizler tarafından ötekileştirilmektedir ve bu ötekileştirme sonucunda bizden olmayanlar kısıtlanmaktadır. Bu kavramları doğru anlamak, anlatabilmek ve onlara saygı duyma alışkanlığı kazanmak çok önemlidir. Bu alışkanlığı kazanırırken ve topluma kazandırırken, toplumun genç üyeleri olarak bizlerin dinamik bakış açısı ve enerjisi belki en büyük avantajdır. Koç Üniversitesi öğrencileri olarak cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, ulusal köken, etnik köken, cinsel kimlik, felsefi ve siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, hemşericilik, hamilelik, sağlık durumu, engellilik, yaş ve benzeri temelli her türlü ayrımcılığı önce kendi sosyal çevremizde, daha sonra toplumun genelinde önlemek, toplumun diğer üyelerinin değerlerini kendi önyargılarımızla azaltamayacağımızı anlatmak temel hedefimizdir.


VİZYONUMUZ

Yaptığımız ve yapacağımız projeler sonucunda toplumsal eşitlik konusundaki temel ön yargıları kırabilmiş, yanında durduğu birey ve grupların değerlerini kazanmalarında etkili rol oynamış ve insan hakları konusunu içselleştirebilmiş bir grup olmak ve etkileşimde bulunduğu bireylerde de bu etkileri görebilmek .

İnsan, İnsanın Efendisi Olamaz!..

KOÇ KAM

Türkiye’de kadınlar ve erkeklerin toplumsal hayatın her alanına eşit olarak katılımının sağlanması; siyaset, bilim ve sosyal politika alanlarında önemli bir hedef olarak yerini koruyor. Bu alanda bilimsel çalışmalar yapmak, politikalar önermek ve uygulamalı çalışmalar yapmak konusunda üniversitelere büyük bir sorumluluk düşüyor.
Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM); bilimsel araştırmalar yapmak, eğitim programları oluşturmak ve yürütmek, bilimsel ve bilinç artırma amaçlı toplantılar düzenlemek ve ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla uygulama alanında işbirliği yapmayı içeren geniş bir alanda etkin olmayı amaçlıyor.